دسته بندی ها
تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی
44,000 تومان
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - 900 گرم
44,550 تومان
سینه بی پوست مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
89,100 تومان
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار  0.9 کیلوگرم
36,900 تومان
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
28,250 تومان
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
101,700 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم
128,500 تومان
%8 تخفیف
سوجوک 80 درصد سولیکو مقدار 250 گرم
66,140 تومان 71,900
مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
80,640 تومان
ران بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
73,800 تومان
%13 تخفیف
گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین - 800 گرم
126,810 تومان 146,620
تخم بلدرچین تلاونگ بسته 15 عددی
19,000 تومان
%8 تخفیف
پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم
66,140 تومان 71,900
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
36,000 تومان
رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
161,250 تومان
میت لوف سولیکو مقدار 400 گرم
52,400 تومان
راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
166,990 تومان
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
50,850 تومان