دسته بندی ها

فیلتر ها

پسته بوداده و نمکین زعفرانی گلستان مقدار 200 گرم
70,000 تومان
کشمش بدون دانه گلستان مقدار 300 گرم
21,000 تومان
پسته خام خشکپاک مقدار 220 گرم
65,000 تومان
خرما عسلی تازه مقدار 800 گرم
22,000 تومان
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم
36,500 تومان
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم
47,500 تومان
کشمش بدون دانه گلستان مقدار 100 گرم
7,000 تومان
کشمش مویز خشکپاک مقدار 450 گرم
95,000 تومان
%45 تخفیف
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم
23,500 تومان 43,500
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم
44,500 تومان
انجیر خشک خشکپاک مقدار 450 گرم
125,000 تومان
کشمش پلویی سحرخیز مقدار 200 گرم
23,390 تومان
مغز گردو خشکپاک مقدار 360 گرم
144,000 تومان
خرما رایان ساغر - 580 گرم
39,500 تومان
برگه زرد آلو خشکپاک مقدار 450 گرم
75,000 تومان
%15 تخفیف
خرمای مضافتی بم برنا وزن 275 گرم
13,090 تومان 15,400
خرما ساغر - 500 گرم
49,000 تومان
کشمش پلویی خشکپاک مقدار 350 گرم
23,300 تومان
میوه جات خشک خشکپاک مقدار 140 گرم
32,000 تومان
تخمه کدو مشهدی خشکپاک مقدار 450 گرم
78,000 تومان